LITERATUUR / COLLOQUIUM

Pan(k)opticum

Université Libre de Bruxelles
13/11/09 - 14/11/09
Pan(k)opticum, het internationale colloquium gewijd aan het werk van de schrijver Marian Pankowski, vond plaats in de Université Libre de Bruxelles (ULB) op 13 en 14 november.
Pankowski woont in Brussel sinds de bevrijding na WO II, studeerde er aan de ULB, waar hij ook zijn doctoraatsthesis verdedigde. Hij heeft er jarenlang de Poolse taal en literatuur gedoceerd. Zijn recentste roman, Była Żydówka, nie ma Żydówki, werd uitgegeven in Warschau in 2008.
Op het colloquium hebben kenners, academici, auteurs en vertalers, een analyse doorgevoerd van Pankowski's geschriften, en wel op drieërlei vlak: taalgebruik, de distantie die de auteur neemt tot het gangbare, en het probleem van genre(s).

Alain van Crugten (Université Libre de Bruxelles), Panko encore toujours Cosaque et Moraliste
Paul Beers (vertaler, Amsterdam), La vie littéraire de Marian Pankowski en Hollande
Zuzanna Wasilewska-Lipke (Universiteit van Warschau), Smagła swoboda, ou la patrie du mot de Marian Pankowski. Entre la langue du passé de Sanok et celle du présent européen
Idesbald Goddeeris (KU Leuven), Pankowski parmi les exilés polonais en Belgique et en Europe occidentale
Michał Bandura (Universiteit van Warschau), Przygody mowy. Problematyka przedstawiania w prozie Mariana Pankowskiego
Krystyna Ruta-Rutkowska (Universiteit van Warschau), Marian Pankowski i kwestie religii
Przemysław Czapliński (Adam Mickiewiczuniversiteit, Poznań), Pank's not dead, czyli pisarz XX-wieczny wobec kanonu
Piotr Krupiński (Universiteit van Szczeciń), O obrotach „planety Auszwic". Mariana Pankowskiego lekcja antymartyrologicznej literatury
Karolina Felberg (Literatuurwetenschappelijk Instituut van de Poolse Academie der Wetenschappen, Warschau), „No i głowa rozbolała od ciągłego wychylania się w przeszłości..." Czas odzyskany w prozie Mariana Pankowskiego
Krystyna Latawiec (Pedagogische Universiteit van Krakau), Między Karpatami a europejską Civitas
Michał Choptiany (Jagiellonische Universiteit, Krakau), Pankowski sarmaticus? Pankowski sarmaticus! Staropolszczyzna jako wehikuł twórczości
Jolanta Pasterska (Universiteit van Rzeszów), Emigrant wobec polskości. Literackie prowokacje Mariana Pankowskiego
Inga Iwasiów (Universiteit van Szczeciń), Kobiety Pankowskiego
Błażej Warkocki (Adam Mickiewiczuniversiteit, Poznań), Wywrotowa lekkość symetrii. Nie tylko o Rudolfie Mariana Pankowskiego
Jan Bińczycki (Jagiellonische Universiteit, Krakau), Komando Mężów. O mężczyznach w prozie Mariana Pankowskiego
Ewa Stusińska (Universiteit van Warschau), Etyka pornografii w twórczości Mariana Pankowskiego
Bożena Shallcross (University of Chicago, USA), Różowy trójkąt. Obozowa tożsamość w prozie Mariana Pankowskiego

FrançaisFrançais NederlandsNederlands EnglishEnglish
 
Nieuwsbrief
brussel@instytutpolski.org
Isuu