litterature / colloquium

Pan(k)opticum

Free University of Brussels (ULB)
13/11/09 - 14/11/09

The international colloquium ‘Pan(k)opticum’, dedicated to the work of the writer Marian Pankowski, took place at the Free University of Brussels (ULB) on 13 and 14 November.
Pankowski has been living in Brussels since Belgium was liberated and studied at the ULB, defending his doctorate there and teaching Polish language and literature for many years. His latest novel, Była Żydówka, nie ma Żydówki, was published in Warsaw in 2008.
During the colloquium, specialists, academics, writers and translators analysed three aspects of Pankowski’s writing: the language used by the writer, the distance he takes from standard forms of writing and his relationship towards a genre/genres.

Alain van Crugten (Free University of Brussels, Belgium), ‘Panko - still a Cossack and a Moralist’
Paul Beers (translator, Amsterdam, Netherlands), ‘The Literary Life of Marian Pankowski in Holland’
Zuzanna Wasilewska-Lipke (University of Warsaw, Poland), ‘Smagła swoboda, or Marian Pankowski’s patriotism of the word. Between the past language of Sanok and that of the European present’
Idesbald Goddeeris (Catholic University of Louvain, Belgium), ‘Pankowski amongst the Polish exiles in Belgium and western Europe’
Michał Bandura (University of Warsaw, Poland), 'Przygody mowy. Problematyka przedstawiania w prozie Mariana Pankowskiego’
Krystyna Ruta-Rutkowska (University of Warsaw, Poland), ‘Marian Pankowski i kwestie religii’
Przemysław Czapliński (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), ‘Pank's not dead, czyli pisarz XX-wieczny wobec kanonu’
Piotr Krupiński (The University of Szczeciń, Poland), ‘O obrotach „planety Auszwic". Mariana Pankowskiego lekcja antymartyrologicznej literatury’
Karolina Felberg (Institute for Literary Studies at the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland), ‘“No i głowa rozbolała od ciągłego wychylania się w przeszłości...” Czas odzyskany w prozie Mariana Pankowskiego’
Krystyna Latawiec (Pedagogical University of Krakow, Poland), ‘Między Karpatami a europejską Civitas’
Michał Choptiany (Jagiellonian University in Krakow, Poland), ‘Pankowski sarmaticus? Pankowski sarmaticus! Staropolszczyzna jako wehikuł twórczości’
Jolanta Pasterska (University of Rzeszów, Poland), ‘Emigrant wobec polskości. Literackie prowokacje Mariana Pankowskiego’
Inga Iwasiów (The University of Szczeciń, Poland), ‘Kobiety Pankowskiego’
Błażej Warkocki (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), ‘Wywrotowa lekkość symetrii. Nie tylko o Rudolfie Mariana Pankowskiego’
Jan Bińczycki (Jagiellonian University in Krakow, Poland), ‘Komando Mężów. O mężczyznach w prozie Mariana Pankowskiego’
Ewa Stusińska (The University of Warsaw, Poland), ‘Etyka pornografii w twórczości Mariana Pankowskiego’
Bożena Shallcross (University of Chicago, USA), ‘Różowy trójkąt. Obozowa tożsamość w prozie Mariana Pankowskiego’

Links

FrançaisFrançais NederlandsNederlands EnglishEnglish
 
Newsletter
brussels@instytutpolski.org
Isuu