Andere

Janusz Korczak leeft voort!

25ste verjaardag van het verdrag inzake de rechten van het kind
20/11/14 - 31/12/14
Janusz Korczak Janusz Korczak

Het is 25 jaar geleden dat op 20 november 1989 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd ondertekend door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Dit verdrag somt de speciale rechten op die kinderen genieten op burgerlijk, politiek, economisch, sociaal, medisch en cultureel vlak. Dit verdrag is bindend voor alle staten die het hebben geratificeerd.
Polen speelde een voortrekkersrol bij het tot stand komen van dit verdrag en liet de ideeën van de Poolse pedagoog van joodse afkomst, Janusz Korczak, doorklinken in de tekst.

>>> Wie is Janusz Korczak?
>>> Wat was het Janusz Korczakjaar 2012?
>>> Wat doet Opre Roma?Janusz Korczak
Janusz Korczak – echte naam Henryk Goldszmit – was een bekende arts, pedagoog, publicist, schrijver en sociaal activist geboren in Warschau in 1878 (of 1879) in een Pools-joodse familie.
Hij studeerde medicijnen in Polen en maakte zijn studies af in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Hij nam actief deel aan de sociale initiatieven die in Warschau werden opgericht, en met name in verenigingen zoals de Vereniging voor Hulp aan Weeskinderen, de Vereniging van Zomerkampen of de Vereniging voor Hygiëne van Warschau. Al heel vroeg besloot hij om zijn leven te wijden aan kinderen en ontwikkelde hij zijn eigen pedagogische methode die bestaat uit het verwerpen van elke vorm van geweld tegenover het kind, zowel fysiek, verbaal als hiërarchisch. Verder is zijn methode gebouwd op interactie tussen generaties en het onvoorwaardelijk toepassen van het recht van het kind op respect. Janusz Korczak beweerde dat een kind moet behandeld worden zoals een volwassene. Hij geloofde dat een kind zijn eigen behoeftes, verlangens en emoties kent, en dat het recht heeft op een eigen mening en eigen bezittingen. In 1912 werd Janusz Korczak directeur van het Weeshuis (Dom Sierot) dat dat jaar zijn activiteiten startte. Hij richtte er een parlement op dat zijn eigen wetten uitvaardigde en een rechtbank die oordeelde bij conflicten. Alle bewoners van het weeshuis, waaronder ook het personeel, waren onderworpen aan dezelfde regels die waren uitgevaardigd door de instellingen. Een krant, uitgegeven door de kinderen, liet hen toe om te schrijven over hun dagelijkse leven en om hun mening uit te drukken. Janusz Korczak stichtte zo een democratische Republiek die de rechten van de kinderen garandeerde en die hen wees op hun verplichtingen ten opzichte van de gemeenschap.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het weeshuis overgeplaatst naar het getto van Warschau. De hoofdzorg van Janusz Korczak werd het overleven van de weeskinderen. Hij werd gedeporteerd met de kinderen, die hij niet in de steek wou laten, en stierf op 6 september 1942 in het nazivernietigingskamp Treblinka.
Janusz Korczak wordt beschouwd als de voorloper van een onuitgegeven stroming binnen de hedendaagse pedagogie. Zijn werk heeft zonder twijfel het denken beïnvloed dat leidde tot het ondertekenen van de "Verklaring inzake de Rechten van het Kind" (1959) en het "Verdrag inzake de Rechten van het Kind", aangenomen door de Verenigde Naties in 1989. Korczak speelde ook een rol in het creëren van de post van ombudsman voor kinderrechten in verschillende landen.Janusz Korczakjaar 2012
Het jaar 2012 werd uitgeroepen tot het Janusz Korczakjaar door het Poolse parlement. Het was toen exact 100 jaar geleden dat Janusz Korczak zijn weeshuis oprichtte in Warschau voor joodse kinderen. Ook was het exact 70 jaar geleden dat hij samen met de weeskinderen op gruwelijke wijze om het leven kwam in het nazivernietigingskamp Treblinka.
Naar aanleiding van deze gelegenheid besloten het Pools Instituut en de Janusz Korczak Vlaanderen vzw de handen in elkaar te slaan om het gedachtegoed van Janusz Korczak in de praktijk om te zetten. Daarop werd de Janusz Korczakwedstrijd georganiseerd om een prijs van 10.000 euro uit te reiken aan een project dat kinderen of jongeren gelijke kansen wil geven. Deze prijs werd gewonnen door Gentse organisatie Opre Roma vzw.Opre Roma

Opre Roma is een vzw uit Gent die zich inzet voor de verbetering van de situatie van kinderen van Roma-origine in Gent door het organiseren van educatieve en sportieve activiteiten voor deze kinderen. Vooral op muzikaal vlak zijn ze actief, waarbij ze samenspelen met andere kinderen uit Gent. We gingen een kijkje nemen in Gent bij Opre Roma en spraken er met Martin Balogh, de voorzitter, en zagen hoe de kinderen samenspeelden. En het klonk goed!

Martin vertelde ons dat het de Opre Roma band voor de wind gaat met concerten op mooie locaties, zoals De Centrale in Gent en het ENTER-festival in Antwerpen. Ook is er net een CD opgenomen met de kinderfanfare van Goeste Majeur. Het succes dreigt zelfs te veel tijd van de kinderen op te slorpen die een evenwicht moeten zoeken tussen hun muzikale passie en school. De kinderen laten het echter niet aan hun hart komen en zijn gewoon blij dat ze samen muziek en plezier kunnen maken. De rest, dat zien ze later wel.

Dankzij de Janusz Korczakprijs kon Opre Roma muziekinstrumenten voor de kinderen aankopen. Zo werd het makkelijker werken en spelen voor de organisatie en de kinderen. Na een jaar staat er een resultaat dat er mag zijn, en is de organisatie in staat om haar werking verder te zetten.

Fotogalerij

FrançaisFrançais NederlandsNederlands EnglishEnglish
 
Nieuwsbrief
brussel@instytutpolski.org
Isuu