CONFERENTIE

Het gezinsleven in het Europa van vandaag

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), Brussel
08/10/09

Hoever reiken begrip en tolerantie in Europa als het gaat over huwelijk, gezin en relatievorming vandaag? In het nabije verleden hebben we een hele rist verschillende cultuurpatronen kunnen aanschouwen inzake thema's als gezin, huwelijk en relatievorming, gearrangeerde huwelijken - teneinde politieke banden te smeden tussen staat en gezin -, huwelijken uit liefde, nucleaire gezinnen, scheiding en tweede huwelijken, stiefouders en -kinderen, en - meer recent - huwelijken binnen hetzelfde geslacht.

Deze cultuurpatronen zijn het product van veranderende ideologische, culturele en religieuze opvattingen, die een enigszins disparate European way of living in de hand hebben gewerkt, een toestand waarbij de wetgeving maar moeilijk een bevorderlijke rol kan spelen.

Geplaatst voor nieuwe uitdagingen zoals het polygame huwelijk en gearrangeerde huwelijken over de landsgrenzen heen, lijken legislatie en cultuur de "Europese grenzen" tussen staten, naties en continenten nog niet te hebben overschreden. En gezien migratie en mobiliteit enorm zijn toegenomen, en nieuwe manieren van samenleven hun intrede hebben gemaakt in het Europese gezin, zijn we genoodzaakt om opnieuw te gaan nadenken over het wezen van gezin en relaties.

Prof. Dr. Maria Szyszkowska
(07.10.1937, Warschau)
Maria Szyszkowska is een Poolse academica, schrijfster en voormalig senatrice. Ze heeft meer dan 20 boeken op haar naam staan over rechts- en cultuurfilosofie. Ze is werkzaam als rechtsfilosofe aan de Katholieke Universiteit van Lublin.

Van 2001 tot 2005 was Maria Szyszkowska lid van de SLD (Links-Democratische Alliantie) en zat ze tevens het Ethisch Comité van de partij voor. Voorts is ze de voorvrouw geweest van de socialistische partij RACJA. Tegenwoordig is ze vice-president van de Poolse fractie in de Société européenne de culture te Venetië (SEC).

Daarnaast heeft ze een leerstoel als professor aan de Universiteit van Warschau, waar ze rechts- en cultuurfilosofie doceert. Tussen 1993 en 1997 was ze rechter op het Staatstribunaal.

Als senatrice heeft Maria Szyszkowska, door een verandering in de wetgeving aan te brengen, de wettelijke erkenning van het homohuwelijk weten door te voeren. Ze heeft verscheidene prijzen in ontvangst mogen nemen voor haar inzet op het vlak van verdraagzaamheid en sociale aanvaarding, en voor haar strijd om gelijke rechten voor holebi's. In 2005 werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

FrançaisFrançais NederlandsNederlands EnglishEnglish
 
Nieuwsbrief
brussel@instytutpolski.org
Isuu