Honderdste verjaardag overlijden Ludwik ZAMENHOF, stichter Esperanto

Ontdek zijn leven werk
14/04/17
Honderdste verjaardag overlijden Ludwik ZAMENHOF, stichter Esperanto
Ludwik ZAMENHOF verliet ons 100 jaar geleden. Om het overlijden van deze idealist te herdenken, wiens werk het dagelijkse leven beïnvloedt van verschillende honderden duizend mensen over de ganse wereld, sprekers of liefhebbers van het Esperanto, hebben we de historica en specialiste over Zamenhof Agnieszka KAJDANOWSKA (Centrum Zamenhof van Białystok) gevraagd om kort het leven en werk van deze bezieler van een universeel verbond te belichten.   Ludwik Zamenhof. Het idealisme
1 2 3 4
FrançaisFrançais NederlandsNederlands EnglishEnglish
 
Nieuwsbrief
brussel@instytutpolski.org
Isuu
 
sherwood